Saturday, October 1, 2011

Lyrics/song - Parkhi Basen Aaaula Bhani

lyrics by Nir Shah
The lyrics was posted previously - in Nepali script -> Parkhi Base Aaula Bhani

Parkhi base aaula bhani...
Mero uthne paalo...
Mero uthne palo..

Kurda kurdai...
Zindagi nai...
Bhaai gayecha kalo kalo..
Bhaai gayecha kalo
Mero uthne paalo...

Parkhi base aaula bhani...
Mero uthne paalo...
Mero uthne palo..

Wori pari adhyaro cha
Akha kholi herda
Andhyaro nai dekhincha ni
Akha chimli herda...

Wori pari adhyaro cha
Akha kholi herda
Andhyaro nai dekhincha ni
Akha chimli herda...

Aafnai chhaya
Aafai siita..
Bhagi hidna thalyo..
Bhagi hidna thalyo..

Aafnai maya
Aafai lai..
Bojh lagna thalyo, thalyo
Bojh lagna thalyo..
Mero uthne paalo
Mero uthne palo...

Parkhi base aaula bhani...
Mero uthne paalo...
Mero uthne palo..

Tato hawa gayi dincha
Manai polne gari
Nirasha ko diyo jhalcha
Dilai jalne gari...

Tato hawa gayi dincha
Manai polne gari
Nirasha ko diyo jhalcha
Dilai jalne gari...

Barsau bhayo...
Chalekai cha..
Maan bhitra yo aadhi..
Maan bhitra yo aadhi..

Basnu paryo badhyata ma
Chahana lai badhi badhi...
Chahana lai badhi..
Chahana lai badhi

Parkhi base aaula bhani...
Mero uthne paalo...
Mero uthne palo.....
Listen the song:

Lyrics/song - Mera Sabai Raat Aba

Mera Sabai raat aba
Maat Haru Bhaye
Gindagi Nai Ne Bujne
Baat Haru Bhaye
Aafai Lai Rakne Yeha, Kunai Thau Bhayena  [x2]
Sabai baas Behosika Barat Haru Bhaye  [x2]
Mera Sabai Raat Aba……….

Sadhai Yo Sadak Maa Ma [x2]
Ke Ke Rojdai Hidchu
Afanta Ko Maaja Ma
Parichaye Khojdai Hidchu
Bhulera Bajar Bharika [x2]
Hajar Baisa Haru
Me Te Afai Lai Harai Afai Khojdai Hidchu  [x2]
Mera Sabai Raat Aba…

Khaile Kahi Birsiyera  [x2]
Aakas Khojdai Hidchu
Bhaktiyeko Mero Purano
Tyo Baas Khojdai Hidchu
Dharai Bhayo Aljeko [x2]
Yeha Bhid Bhitra
Tinai Bhid Ma Jindakiko
Avas Khojdai Hidchu.
Mera Sabai……

Listen the song: